.
Vítejte.
Nechte vše na nás. Od lehkého řešení až po složitou tech- nickou realizaci.

Portfolio

Rodinný dům - Klínec u Prahy

Jená se o nepodsklepený dům, založený na základových pasech. Nosná konstrukce je provedena systémem ztracenáho bednění DURISOL vyplněného betonem. Střecha je provedena z betonové krytiny na dřevěném krovu.Sportbar Stodůlky

Bar byl realizován v komerčních prostorech nákupního centra jako zcela nová provozovna. Dělící příčky byly provedeny z tvárnic Ytong.Rekonstruce bytu štěpánská, Praha 1

V bytě byla provedena kompletní rekonstrukce včetně výměny rozvodů zdravotních instalací a elektroinstalace. Pro vytápění bylo realizováno nové etážové ŮT s plynovým kotlem.Rodinný dům - Jesenice u Prahy

Jená se o nepodsklepený dům, založený na základových pasech. Nosná konstrukce je provedena systémem ztracenáho bednění DURISOL vyplněného betonem. Střecha je provedena z betonové krytiny na dřevěném krovu.Rekonstrukce biochemické laboratoře

Dispozice stávající laboratoře byla uvoněna vybouráním nevhodných příček, rozvody zdravotních a elektro instalací byly vyměněny a doplněny v návaznosti na nové využití.
Laboratoř byla vybavena novým nábytkem zhotoveným na míru.Rodinný dům - Karlík u Dobřichovic

Jená se o nepodsklepený dům, založený na základových pasech. Nosná konstrukce je provedena systémem ztracenáho bednění DURISOL vyplněného betonem. Střecha je provedena z betonové krytiny na dřevěném krovu.
Rodinný dům - Chýně

Dům je částečně podsklepen, založený na základových pasech. Nosná konstrukce a příčky jsou cihelné, střešní kritina je betonová uložená na dřevěném krovu. Fasáda je zateplena systemem TERRANOVA.
Rekonstrukce skladové haly, dostavba administrativní budovy - Praha Zličín
Na skladové hale bylo provedeno nové opláštění stěn a střechy z tepelně izolačních panelů.
Administrativní budova je provedena z tvárnic YTONG a je k zateplení je použit kontaktní system TERRANOVA
Rodinný dům - Lázně Toušeň

Založení objektu je na pasech, nosné a nenosné konstrukce vsou vyzděny z tvárnic LIAPOR. RD je opatřen zateplovací omítkou systemu BAUMIT.
Tašková kritina je betonová, uložená na dřevěnou vazbu.
Rekonstrukce vily - Praha Hlubočepy

Při rekonstrukci bylo ponecháno pouze obvodové zdivo. Stropní a nenosné konstrukce byly strženy a nahrazeny novými. Pro dostavbu a nenosné konstrukce byly použita cihelné materiály. Betonová tašková krytina je uložena na dřevěném krovu.
Sanace suterénních prostor - Praha 4

Pro odstranění vlhkosti suterénních prostor byl použit system chemické sanase FREEZTEQ v kombinaci s izolační omítkou WATERFIX.
Rekonstrukce koupelny - Praha 6

Rodinný dům - Jesenice u Prahy

Jená se o nepodsklepený dům, založený na základových pasech. Nosná konstrukce je provedena systémem ztracenáho bednění DURISOL vyplněného betonem. Střecha je provedena z betonové krytiny na dřevěném krovu.
Sanace suterénních kanceláří - Praha 1

Pro odstranění vlhkosti suterénních prostor byl použit system chemické sanase FREEZTEQ v kombinaci s izolační omítkou WATERFIX.
Sanace suterénních prostor firmy Kranimex - Praha

Pro odstranění vlhkosti suterénních prostor byl použit system chemické sanase FREEZTEQ v kombinaci s izolační omítkou WATERFIX.
Rodinný dům - Č.Budějovice

Stavba RD je částečně podsklepená, založená ve složitých základových poměrech na pasech a základové desce. Nosná konstrukce je provedena z monolitického betonu. Fasáda je provedena z režného zdiva doplněná tepelnou izolací z minerální vlny. Střecha je řešena jako plochá, částečně zatravněná. V domě je vnitřní bazén.